İmalat Çizimleri

Taş işlerinizin imalat çizimlerinin sorunsuz hazırlanması için profesyonel ve güvenilir bir ekiple çalışmak gerekmektedir.

İmalat çizimleri bir dizi aşamayı içerisinde barındıran komplike bir süreçtir. Deniz Tasarım ekibi olarak bizler; proje mimarlarının, yüklenici firmanın ve sizlerin nasıl çalıştığınızı biliyor, bir arada çalışabilmenin, organize ve verimli olmanın önemini anlıyoruz.

Neler Hazırlıyoruz?

Projenin uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürümesi ve sizlerin yükünü hafifletmek bir dizi aşamalardan oluşan bir süreç gerektirir.

İş Akışı Çizelgesi

İş akışı çizelgeleri, işlerin ön görülen bitiş sürelerine göre takvime işlenerek takibinin yapılmasını sağlamaktadırlar. Birden fazla projesi olan müşterilerimizle iş koordinasyonunun sağlanması, proje müdürlerinin iş takibini kolaylaştırması ve genel iş akışının görülmesini temin etmektedirler. İş yoğunluğuna göre düzenli olarak yenilenir ve onaya sunulurlar.

Anahtar Pafta (Keyplan) Çizimleri

Bu çizimler, projede göre hangi katlarda, hangi alanların ve hangi bölümlerin sizin (biz mi siz mi?) sorumluluğunuzda olduğunu gösteren şematik işaretlemeler bütünlükleridir. Herhangi bir karışıklığa neden olmadan çalışma alanlarının göz önünde olmasını sağlamaktadırlar.

İmalat Paftası (Shop Drawings) Çizimleri

Bu çizimlerde, mimari gruptan gelen çizimlerden yola çıkarak taş veya seramik uygulanacak alanların planları, görünüşleri, detay çizimleri, kesit çizimleri hazırlanır. Çizimler; kontroller, güncellemeler ve revizyonlarla geçen bir sürecin sonunda son haline gelir.

İmalat Bilet Pafta (Shop Tickets) Çizimleri

Bu dokümalar; son haline gelmiş, onaylanmış ve İmalat pafta çizimleri hazırlanmış olan mekanlardaki taş veya seramik malzemelerin, projede yer alan, yerine uygun ölçülerde kesim, şekillenme ve cilalama gibi işlemlerden geçebilmesi için hazırlanmaktadırlar.

Türkçe